Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Konwencja zmian w Rzeszowie

dodano 2014-06-08 17:17 w kategorii: Powiatowe

W niedzielne przedpołudnie rozpoczęła się Konwencja Miejska SLD w Rzeszowie. Oprócz Delegatek i Delegatów na Konwencji obecni byli również Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc, Poseł na Sejm RP – Tomasz Kamiński oraz Wiceprzewodniczący podkarpackich struktur SLD – Grzegorz Tuderek.

Po sprawozdaniu z działalności Zarządu Miejskiego i Miejskiej Komisji Rewizyjnej, delegaci płynnie przeszli do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Miejskiego. 

Spośród obecnych gości głos zabrał poseł Tomasz Kamiński, który mówił o wyzwaniach stojących przed miejskimi strukturami SLD w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi oraz podziękował za dotychczasową pracę Zarządu Miejskiego i Rady Miejskiej SLD.

Prezydent Tadeusz Ferenc, przybliżył obecnym na Konwencji, wizję rozwoju Rzeszowa na najbliższe lata, na które decydujący wpływ będzie miała nowa perspektywa finansowa UE. Obecność Prezydenta Rzeszowa przyczyniła się również do wewnątrzpartyjnej dyskusji – nie brakowało pytań o plany polityczne, inwestycyjne i społeczne dla Rzeszowa.

Po części przemówień Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania nad absolutorium dla członków Zarządu Miejskiego SLD. Dotychczasowa praca Zarządu została doceniona poprzez udzielenie absolutorium.

Dużym zaskoczeniem dla obecnych na Konwencji okazała rezygnacja z funkcji, jaką złożył po przedstawieniu wyników dotychczasowy Przewodniczący RM SLD – Grzegorz Budzik.

W związku z rezygnacją konieczne okazały się wybory uzupełniające. Rekomendowany na to stanowisko został Wiesław Buż, który startując zrezygnował z dotychczasowej funkcji Sekretarza RM SLD. Na to miejsce również wskazane było przeprowadzić wybory uzupełniające.

Do nowych władz Rady Miejskiej SLD w Rzeszowie wybrani zostali:

- Przewodniczący RM SLD – Wiesław BUŻ, Radny Miasta Rzeszowa, przedsiębiorca;

- Sekretarz RM SLD – Tomasz SKOCZYLAS, który obecnie jest także Sekretarzem FMS w woj. podkarpackim.

Ponadto, podczas wyborów uzupełniono skład Rady Miejskiej o Jana Mazura i Kamila Czyża.

(pj, fot.: Przemysław Jednacz)Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.